Správce osobních údajů

 • Správcem osobních údajů je MVDr. Daniel Honzák, IČO 667 65 901, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
 • Kontaktní údaje správce

Adresa: MVDr. Daniel Honzák, Velatice 213, 664 05 Tvarožná, Brno-venkov.
e-mail: info@duncho.cz, tel: 601 362 447

 • Správce nejmenoval pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů.

II.

Zpracovávané informace

 • Zpracováváme pouze ty informace, které nám sami poskytujete.
 • Při objednání zboží potřebujeme znát především vaše jméno, příjmení, název subjektu a doručovací adresu.
 • E-mailovou adresu, případně telefonní číslo potřebujeme znát pro účel informování o stavu objednávky (jejím přijetí či expedici).
 • Tyto informace jsou nezbytné k realizaci objednávky (vystavení faktury, doručení zboží).

III.

Účel a  zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem.
 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zasílání obchodních sděleí a newsletterů.
 • Udělení souhlasu se zpracovnáním osobních údajů pro konkrétní účely, zvláště se zasíláním obchodních sdělení a newsletterů.

Účel zpracování osobních údajů

 • Vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Pro úspěšnou realizaci objednávky a plnění smlouvy jsou vyžadovány osobní údaje, bez jejichž poskytnutí nelze smlouvu a objednávku naplnit.
 • Poskytování obchodních sdělení a dalších marketingových aktivit.
 • Umožnění zákazníkovi zařadit se do členských sekcí.

IV.

Doba uchovávání údajů

 • Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro realizaci práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavírené mezi dodavatelem (prodávajícím) a odběratelem (kupujícím) a k vypořádání práv kupujícího z vadného plnění.
 • Do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu či účasti ve členských sekcích, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci osobních údajů jsou subjekty podílející se na realizaci a plnění smlouvy a s tím souvisejících služeb.

 • Poskytovatel eshopu a e-mailingu.
 • Dopravci podílející se na dodání zboží.
 • Subjekty zajišťující: realizace plateb, marketingové služby, účetní a daňové služby.

VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, případně právo na omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 GDPR.
 • Právo na přístup k poskytnutým osobním údajům podle článku 15 GDPR.
 • Právo na vymazání osobních údajů podle článku 17 GDPR.
 • Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů podle článku 21 GDPR.
 • Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a to písemně či elektronicky na adresu správce.
 • Pokud se domníváte, že došlo k porušení vašeho práva na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

VII.

Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z našeho internetového prodejního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je kompetentní ke změně těchto podmínek, pokud k takové změně dojde zveřejní je na svých internetových stránkách.