Ochrana osobních údajů

 1. Správce osobních údajů

  • Správcem osobních údajů je MVDr. Daniel Honzák, IČO 667 65 901, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
  • Kontaktní údaje správce

  Adresa: MVDr. Daniel Honzák, Velatice 213, 664 05 Tvarožná, Brno-venkov.
  e-mail: info@duncho.cz, tel: 601 362 447

  • Správce nejmenoval pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů.

  II.

  Zpracovávané informace

  • Zpracováváme pouze ty informace, které nám sami poskytujete.
  • Při objednání zboží potřebujeme znát především vaše jméno, příjmení, název subjektu a doručovací adresu.
  • E-mailovou adresu, případně telefonní číslo potřebujeme znát pro účel informování o stavu objednávky (jejím přijetí či expedici).
  • Tyto informace jsou nezbytné k realizaci objednávky (vystavení faktury, doručení zboží).

  III.

  Účel a  zákonný důvod zpracování osobních údajů

  Zákonný důvod zpracování osobních údajů

  • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem.
  • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zasílání obchodních sděleí a newsletterů.
  • Udělení souhlasu se zpracovnáním osobních údajů pro konkrétní účely, zvláště se zasíláním obchodních sdělení a newsletterů.

  Účel zpracování osobních údajů

  • Vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Pro úspěšnou realizaci objednávky a plnění smlouvy jsou vyžadovány osobní údaje, bez jejichž poskytnutí nelze smlouvu a objednávku naplnit.
  • Poskytování obchodních sdělení a dalších marketingových aktivit.
  • Umožnění zákazníkovi zařadit se do členských sekcí.

  IV.

  Doba uchovávání údajů

  • Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro realizaci práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavírené mezi dodavatelem (prodávajícím) a odběratelem (kupujícím) a k vypořádání práv kupujícího z vadného plnění.
  • Do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu či účasti ve členských sekcích, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

  V.

  Další příjemci osobních údajů

  Dalšími příjemci osobních údajů jsou subjekty podílející se na realizaci a plnění smlouvy a s tím souvisejících služeb.

  • Poskytovatel eshopu a e-mailingu.
  • Dopravci podílející se na dodání zboží.
  • Subjekty zajišťující: realizace plateb, marketingové služby, účetní a daňové služby.

  VI.

  Vaše práva

  Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, případně právo na omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 GDPR.
  • Právo na přístup k poskytnutým osobním údajům podle článku 15 GDPR.
  • Právo na vymazání osobních údajů podle článku 17 GDPR.
  • Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů podle článku 21 GDPR.
  • Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR.
  • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a to písemně či elektronicky na adresu správce.
  • Pokud se domníváte, že došlo k porušení vašeho práva na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

  VII.

  Zabezpečení osobních údajů

  Správce prohlašuje, že přijal technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  VIII.

  Závěrečná ustanovení

  Odesláním objednávky z našeho internetového prodejního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je kompetentní ke změně těchto podmínek, pokud k takové změně dojde zveřejní je na svých internetových stránkách.